Vilkår for bruk, ansvar og montering av Lyd, Lys og annet utstyr

Dersom noe utstyr ødelegges og må erstattes av leietager, vil vi alltid forsøke å reparere det, slik at fakturert tid/materiell vil være så lavt som mulig. Alt utstyr er opprinnelig innstilt og beskyttet for å minimalisere risikoen for ødeleggelse.

Disse vilkårene er forebyggende tiltak for å ivareta materiell og personell på en god og forsvarlig måte, og skal alltid gjennomgås og godtas før komponentene tilkobles og tas i bruk. Innovatis AS vil i denne kontrakten refereres til som Lydleie.

 

Følgende er gjeldende for bruk, ansvar og montering av lyd, lys og annet utstyr:

 

1-            Hørsel

Høyttalerne leverer opp imot 150db, og vil utgjøre kraftig lyd. Dette kan virke skadelig på hørsel. Derfor anbefaler vi at ørepropper benyttes i sammenheng med lydpakken. Lydleie står ikke til ansvar for skade på eller redusert hørsel.

 

2-            Kroppslige reaksjoner som følge av lyspakke

Lyssammensetningen som kobles opp kan virke skadelig på øyne. Tilstreb å ikke ha øynene rettet mot lyset. Lydleie står ikke til ansvar dersom noen får skade på øyne eller får andre kroppslige reaksjoner ved bruk av våre lyspakke.

 

3-            Tyveri

Leietaker er ansvarlig for å ta vare på materiellet som er leid. Dersom noe av utstyret forsvinner i løpet av utleieperioden, vil utleier reise erstatningskrav mot leietaker. Privatpersonen som har lagt inn en bestilling vil alltid kunne holdes ansvarlig ved tyveri. Erstatningskravet kan reises mot privatpersonen som har lagt inn bestillingen dersom bestillingen er lagt inn med bedriftsinformasjon.

 

4-            Montering/Egenmontering/modifisering

Dersom leietaker monterer utstyret, eller endrer måten det er satt opp på av Lydleie, kan ikke Lydleie stå til ansvar dersom det skulle oppstå skade på materiell eller personell grunnet monteringen.

Uavhengig av om man monterer selv eller om Lydleie gjør det, må leietaker kontrollere at høyttalere og lys er forsvarlig sikret. Leietaker er ansvarlig for å godkjenne/kontrollere at monteringen er utført forsvarlig.

Ved montering utført av Lydleie må det være tilrettelagt for stikkontakter. Rekkevidden må være maksimalt 0,5 meter fra der forsterkere og lys tenkes plassert. Det må være tilstrekkelig kurser og effekt tilgjengelig. Dette kan koordineres med Lydleie på forhånd av oppdraget.

Leietaker må sørge for å ha nok lastsikringsutstyr (stropper) og festepunkter tilgjengelig dersom Lydleie skal montere utstyret i utsatte områder hvor utstyret må festes godt. Detaljert informasjon kan forespørres Lydleie på forhånd av montering. Rack/koffert til å oppbevare forsterkere og miksebord i, er inkludert i alle tilbud dersom det egner seg. Leietaker må sørge for at lastsikringsutstyr holder en tilstrekkelig kvalitet.

 

5-            Generell ødeleggelse av komponenter

Dersom komponenter ødelegges, eller ikke holder samme stand som ved utlevering, må dette erstattes av leietager. Dette gjelder også sprengte elementer. Komponenter forsøkes reparert, og arbeidene faktureres etter medgått tid og materiell. Dersom det ikke er mulig å reparere komponenten, eller det er billigere å bytte den ut, vil en ny bli kjøpt inn av Lydleie og fakturert leietager. Reperasjon av defekte elementer vil bli fakturert med 7 dagers forfall. Dersom ikke faktura betales innen forfall vil leietager bli fakturert i samsvar med Lydleie sine tapte leieinntekter på de defekte komponentene. Privatpersonen som har lagt inn en bestilling vil alltid kunne holdes ansvarlig ved ødeleggelse. Erstatningskravet kan reises mot privatpersonen som har lagt inn bestillingen dersom bestillingen er lagt inn med bedriftsinformasjon.

 

6-         Egen feilsøking

Dersom det skulle oppstå feil på hele eller deler av utleieutstyret skal man feilsøke iht. oppgitt informasjon. Man skal ikke tukle, trykke eller lignende på utstyr, dersom man er tvil om man har kompetanse til å rette opp feilen på en forsvarlig måte.

 

7-         Plass til komponenter

Dersom det ikke er plass til alle komponenter som fremkommer i tilbudet/pakken, vil ikke dette føre til reduksjon i pris. Ved montering av Lydleie, må leietaker selv ta mål og forsikre seg om at bestilt pakke får plass på tiltenkt sted. Lydleie kan gjennomføre befaring av dette. Befaring faktureres etter avtale.

 

8-         Utlevert utstyr

Leietager er selv ansvarlig for at vedkommende får utlevert alt som står spesifisert i tilbudet. Dersom komponenter mangler ved innlevering av utstyr, uten at dette er avtalt/diskutert før utlevering, vil Lydleie kunne anse dette som tapt/stjålet.

9-         Utlevering

Etter motatt bestilling blir leietaker kontaktet per mail eller telefon for utlevering. Utleveringstidspunkt / dato er en del av avtalen, og dersom leietaker ikke møter opp til valgt sted / tid kan ikke Lydleie.no garantere at de har muligheter til å utlevere utstyret. I slike situasjoner blir innbetalt sum ikke tilbakebetalt, og ubetalte fakturaer blir ikke kreditert.

10-         Standard ved innlevering

Alt utstyr skal være i samme stand når det innleveres, som når det utleveres. Erstatning kan kreves for større kosmetiske skader som er påført komponentene. Alle komponenter skal vaske med en lett fuktig klut. Dersom ikke dette er utført ved innlevering, vil kunde bli fakturert med et gebyr på 500kr ved mindre leveranser, og 2500kr ved leveranser på 5 komponenter eller mer.

 

11-         Innlevering

Utstyret leveres tilbake til Lydleie snarest etter endt utleieperiode. Senest samme dag dersom ikke annet er avtalt. Dersom utstyr leveres for sent, vil leietaker bli fakturert full leie for alle ekstra dager leietaker beholder utstyret. Eksempelvis om leietager har innlevering på en mandag, og leverer det tilbake mandagen etter, vil leietaker bli fakturert 7 fulle dagers dagsleie.

Privatpersonen som har lagt inn en bestilling vil alltid kunne holdes ansvarlig ved sen innlevering. Erstatningskravet kan reises mot privatpersonen som har lagt inn bestillingen dersom bestillingen er lagt inn med bedriftsinformasjon.

Dersom ikke leietager opprettholder avtalt tidspunkt for innlevering/utlevering uten å melde fra minst 24 timer på forhånd, vil gebyr på 500kr inkl. mva. pr 30 min / 3000kr for full dag faktureres.

 

12-         Betalingsbetingelser

Netto pr. 10 dager med mindre annet er avtalt. Ved sen betaling tilkommer renter og omkostninger. Innsigelse mot faktura må leveres Lydleie innen 7 dager. Alle fakturaer må betales før utstyr utleveres kunde.

 

13-         Kreditvurdering

Lydleie står fritt til å foreta kreditvurdering av alle kunder.

 

14-         Avbestilling / Endring av bestilling

Avbestilling ved varsling minst 30 dager før:
Ved avbestilling/endring av oppdrag etter bestilling, utført minst 30 dager før avtalt leiedato, vil Lydleie beholde eller kreve 10% av inngått kontraktssum/totalsum.
Avbestilling ved varsling minst 10 dager før:
Ved avbestilling/endring av oppdrag etter bestilling, utført minst 10 dager før avtalt leiedato, vil Lydleie beholde eller kreve 50% av inngått kontraktssum/totalsum.
Avbestilling ved varsling mindre enn 10 dager før:Ved avbestilling/endring av oppdrag etter bestilling, utført mindre enn 10 dager før avtalt leiedato, vil Lydleie beholde eller kreve 100% av inngått kontraktssum/totalsum.

 

15-         Avbestilling / Endring av bestilling

Ved betalingsmislighold fra kundes side kan Lydleie stoppe alle løpende ytelser til kunden inntil riktig betaling foreligger. Et tilbakehold etter denne regelen får ikke betydning for kundes betalingsforpliktelser, og representerer ikke et brudd på avtalen fra Lydleie sin side. Lydleie forbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fult ut betalt. Dette gjelder også levering gjennom 3. part.

 

16-         Forbehold

Vi tar forbehold om feil i pris og/eller produktbeskrivelse samt at enkelte produkter kan avvike fra bildet.

 

Revisjon 6 – Endret 20.10.18

 

 

Oppdaterer ...
  • Du har ingen produkter i handlekurven.